نگین سبز آببر

( NSA )

دسته بندی :

پرورش دهندگان دام

پرورش دهندگان طیور و آبزیان

پرورش حیوانات خاص

تاریخ تاسیس :

۱۴۰۳/۰۴/۱۶

نام مالک :

استان :

شماره تماس :

02122889090

آدرس :

زنجان

توضیحات :

آدرس شرکت از روی نقشه :