نتیجه جستجو

Company

دانش بنیان طعم و رنگ فریر

محصولات: طعم دهنده پودری خوراکی طبیعی و ر...

Company

طلوع زرین آذربایجان

محصولات: تولید انواع کره حیوانی و گیاهی ب...

Company

گروه مهندسی و بازرگانی توسکا

محصولات: اولئورزین، پکتین و استابلایزر، ش...

Company

دانا ژن پژوه

محصولات: تشخیص انواع موجودات تراریخته آز...

Company

مدلل

محصولات: مارگارین، لسیتین، انواع روغن های...

Company

جوهره طعم شرق

محصولات: تولید کننده اسانس و عصاره طبیعی

Company

فرآوری فروکتوز ناب

محصولات: فروکتوز، گلوکز، نشاسته ذرت

Company

زرین

محصولات: کره زرین